บริการกำจัดเชื้อไวรัส และ Covid19

ทำไมต้องเรา?

ด้วยประสบการณ์และการวิจัยจาก Ben Zion เราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคที่เกิดขึ้นในอดีตอย่าง H5N1, Newcastle, PED Virus, African Swine Ferver Virus และไวรัสตัวอันตรายปัจจุบันอย่าง Covid 19 จากผลการทำสอบจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และถูกนำไปใช้ใน Betagro จึงเป็นสิ่งที่การันตีคุณภาพการกำจัดเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี

เห็นผลหายขาด โดยบริษัทกำจัดปลวก 2

เห็นผลหายขาด 100%

 

ฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัสโควิด (Covid-19), H5N1, Newcastle และอื่นๆ ฆ่าเชื้อได้จากการทดสอบในพื้นที่

 

ปลอดภัยไรสารเคมีโดยบริษัทกำจัดปลวก 1

รับรองงานวิจัยในการฆ่าเชื้อcovid19 พร้อมไร้สารเคมี

 

รับรองผลการวิจัยรายงาน จาก ห้องปฏิบัติการเชื้อ ที่ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม และ Betagro

 

การันตีด้วยการจดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรฆ่าเชื้อโควิด19

คุณสมบัตรของน้ำยา

Benzion ถูกพัฒนาขึ้นบนปัจจัยพื้นฐานจากเทคโนโลยี Nanoparticle-base materials โดยเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ทำให้เกิดการดื้อยาของแบคทีเรีย และเชื้อCovid19( Drug-resistant bacteria)

-> ส่วนประกอบ และ คุณสมบัติ

1) กลุ่มสาร “วัสดุนาโน (Nanomaterial)”
2) วัสดุหลัก (Core Material)
3) ถูกห่อหุ้มด้วย Zinc Ion และ ทำให้เสถียร ด้วย เทคโนโลยีเดนไดร์เมอร์ (Dendrimers Technology) คือ โมเลกุลพอลิเมอร์ที่มีรูปร่างกลมโดยธรรมชาติ (Organic) เกิดจากการรวมตัวกันของ
อนุภาคนาโน เพื่อใช้เป็นสารเคลือบผิว ที่โอบอุ้ม ส่งผ่านตัวยาสู่เซลล์ต่างๆ และจับตัวกับไอออนของโลหะชนิดต่างๆ ได้ และ เป็นตัวกรองสารละลายชนิดต่างๆ

 

ไวรัสและแบคทีเรียที่กำจัดได้

เชื้อโควิด19

Covid 19

H1N1

H1N1

PED Virus

PED Virus

African_swine_fever_virus_virion_TEM

African Swine Fever Virus

ข้อเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษ

Visited 6 times, 1 visit(s) today
Scroll to Top